Projekt Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz

Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz

 

Miło nam poinformować, że Przedszkole nr 10 realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. W projekcie przewidziano doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

 

Wartość projektu: 1 823 054,94 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 549 596,69 zł.