W dniu 09.04.2021 r. o godz. 15.00 zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 10

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U.z 2020 r. poz. 493 z późm. zm.):

§11 b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Zapraszamy!

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych naborem na nowy rok szkolny do naszego przedszkola zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne 04.03.2021.

o godzinie 17:00 w naszej placówce.

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor

Drodzy Rodzice!

Dnia 22.01.2021 r. (piątek) planowany jest bal karnawałowy dla naszych przedszkolaków.

Zabawa odbędzie się w poszczególnych grupach.

Prosimy Rodziców o przygotowanie dla dzieci strojów.

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor