Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni !

Decyzją Ministra Zdrowia, od poniedziałku, tj. 19.04.2021r., dzieci wracają do przedszkoli.

 

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor

Od 12.04.2021 godz. 9:00 do 19.04.2021 godz. 15:00 rodzice lub prawni opiekunowie kandydata POTWIERDZAJĄ WOLĘ przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia ( w załączniku). W tym roku można to uczynić również w formie przesłania skanu wypełnionego pisma lub w formie elektronicznej na stronie naboru.

Potwierdzenie woli 2021

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz obecnej sytuacji epidemiologicznej przedszkola pozostają zamknięte do 16.04.2021r. 

W dniu 09.04.2021 r. o godz. 15.00 zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 10

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U.z 2020 r. poz. 493 z późm. zm.):

§11 b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.