Zapytanie ofertowe

Przedszkole nr 10 w Raciborzu prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia. Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktu w ramach ewentualnych pytań lub wątpliwości znajdują się w załączonym pliku.

Zapytanie ofertowe 3.P10.WJP.RC.2021 – pomoce-1