Zapytanie ofertowe

W związku z brakami formalnymi w ofertach uzyskanych po publikacji poprzedniej oferty przedszkola na zakup i montaż sprzętu TIK, załączam nowe zapytanie ofertowe na zakup urządzenia TIK do naszej placówki. 

Proszę o przesłanie oferty na adres e-mail : p10raciborz@op.pl lub pocztą na adres: Przedszkole Nr 10, ul. Ogrodowa 31, 47-400 Racibórz. 

Zapytanie ofertowe 3.P10.WJP.RC.2021 – TIK