Zarządzenie nr 11 /2020 Dyrektora Przedszkola nr 10 w Raciborzu z dnia 21.12.2020r.

W sprawie: skrócenia czasu pracy w Przedszkolu nr 10 w Raciborzu.

 

Działając na  podstawie Art.128 §1 Kodeksu Pracy  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)

§ 1.

1).  w dniu 24 grudnia 2020 r., tj. w Wigilię przypadającą w czwartek -ustala się czas pracy od godziny 6:00 do godziny 13:00

2). w dniu 31 grudnia 2020 r., tj. w Sylwestra przypadającego w czwartek -ustala się czas pracy od godziny 6:00 do godziny 14:00.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola nr 10

§3.

Treść zarządzenia uzgodniono z Prezydentem Miasta Racibórz.

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *