Zarządzenie nr 11 /2020 Dyrektora Przedszkola nr 10 w Raciborzu z dnia 21.12.2020r.

W sprawie: skrócenia czasu pracy w Przedszkolu nr 10 w Raciborzu.

 

Działając na  podstawie Art.128 §1 Kodeksu Pracy  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)

§ 1.

1).  w dniu 24 grudnia 2020 r., tj. w Wigilię przypadającą w czwartek -ustala się czas pracy od godziny 6:00 do godziny 13:00

2). w dniu 31 grudnia 2020 r., tj. w Sylwestra przypadającego w czwartek -ustala się czas pracy od godziny 6:00 do godziny 14:00.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola nr 10

§3.

Treść zarządzenia uzgodniono z Prezydentem Miasta Racibórz.

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor

Drodzy Rodzice

 Decyzją SANEPiD od 03.12.2020r. do 05.12.2020r. (włącznie) zostają ZAWIESZONE ZAJĘCIA DLA GRUP BIEDRONKI I KWIATUSZKI (decyzja dotyczy wszystkich dzieci z tych grup).

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor

Drodzy Rodzice

 Decyzją SANEPiD w dniu 03.12.2020r. dzieci z grupy SMERFY zostały objęte nadzorem epidemiologicznym, natomiast dzieci z grupy KUBUSIE w dniach 03.12.2020r. oraz 04.12.2020r. zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. 

Dzieci mogą uczęszczać do Przedszkola, ale w tych dniach mają być szczególnie obserwowane zarówno na terenie przedszkola jak i w domu.

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor

Drodzy Rodzice

 Decyzją SANEPiD od 03.12.2020r. do 07.12.2020r. (włącznie) zostają ZAWIESZONE ZAJĘCIA DLA GRUPY KRASNOLUDKI (decyzja dotyczy wszystkich dzieci z tych grup).

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor

error: Zawartość chroniona prawem.