W tak trudnym dla nas wszystkich czasie pamiętamy o naszych przedszkolakach, dlatego serdecznie zachęcamy rodziców do zapoznania się z pomysłami na kreatywną pracę z dziećmi w domu. Zakładka nosi nazwę „Kreatywnie z dzieckiem- pomysły” i jest na bieżąco uzupełniana o nowe wpisy. Znajdziecie tam Państwo pomysły na różne prace plastyczne, eksperymenty, itp.

Równocześnie prosimy pamiętać, że wszystkie pomysły należy realizować pod nadzorem i w obecności osoby dorosłej.

Życzymy udanej zabawy!

Informacja dla rodziców

Od dnia jutrzejszego  tj. 12.03.20. zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszym przedszkolu.

  W szczególnych przypadkach, gdy rodzice pracujący nie  mogą zapewnić opieki dzieciom, mogą przyprowadzać w czwartek i piątek.

Decyzją Premiera RP- Mateusza Morawieckiego od poniedziałku 16.03.2020 co najmniej do  25.03.2020r. włącznie.

Przedszkole  będzie NIECZYNNE.

Specustawa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Nie jest wymagane oświadczenie lekarskie. Wystarczy oświadczenie, które znajduje się na stronie ministerstwa. Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie jak i tacie. Będzie wypłacany jednak tylko jednej osobie i będzie wypłacany z budżetu państwa.

Dla naszych dzieci najważniejsze jest pozostanie w domu, bo dzieci mogą być nosicielami wirusa. To zachowanie musi być bardzo odpowiedzialne, bo mogą w sposób nieświadomy zarazić inne osoby, np.swoich dziadków. Wiemy, że dzieci, gdy mają koronawirusa, zazwyczaj przechodzą go w sposób łagodny.

„Wyjścia” zawieszone do odwołania

Mając na uwadze profilaktykę działań związanych z maksymalnym ograniczeniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem zostają przesunięte wszystkie wyjścia przedszkolne dzieci na terminy późniejsze. 

Mając przeświadczenie, że w pełni Państwo zrozumieją zaistniałą sytuację pozostaję z wyrazami szacunku.

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor             

Szanowni Państwo

 Działając w oparciu o REKOMENDACJĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa,

 PROSZĘ o :

1. Przypominanie dzieciom zasad przestrzegania podstawowych zasad higieny;  częstego prawidłowego mycia rąk oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

2. Nie przyprowadzanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.

JEDNOCZESNIE INFORMUJĘ, że:

W przypadku nieprzewidzianego  zamknięcia przedszkola należy się Państwu zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli powróciliście Państwo wraz z dziećmi z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, proszę bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną oraz zgłosić się do oddziału zakaźnego  lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego w szpitalu.

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor