Szanowni Państwo

 Działając w oparciu o REKOMENDACJĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa,

 PROSZĘ o :

1. Przypominanie dzieciom zasad przestrzegania podstawowych zasad higieny;  częstego prawidłowego mycia rąk oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

2. Nie przyprowadzanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.

JEDNOCZESNIE INFORMUJĘ, że:

W przypadku nieprzewidzianego  zamknięcia przedszkola należy się Państwu zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli powróciliście Państwo wraz z dziećmi z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, proszę bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną oraz zgłosić się do oddziału zakaźnego  lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego w szpitalu.

Dorota Ferenc-Czerner

Dyrektor