Informacja o gotowości szkolnej

Drodzy Rodzice naszych 6- latków!

W sekretariacie można odebrać informacje o gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Bardzo prosimy o osobiste odbieranie gotowości, ponieważ potrzebne jest poświadczenie odbioru własnoręcznym podpisem.

Z poważaniem- Dorota Ferenc- Czerner.

Strajk- kolejne informacje

Uwaga Rodzice i Opiekunowie! Strajk trwa i w obecnej chwili wszyscy czekamy na skutek rozmów Rzadu ze Związkami Zawodowymi. W tej sytuacji bardzo serdecznie prosimy o zapewnienie, w miarę możliwości, opieki swoim dzieciom we własnym zakresie. Zdajemy sobie sprawę z trudności tej sytuacji, dlatego bardzo dziękujemy za dotychczasowe starania i zrozumienie.

Z poważaniem- Dorota Ferenc- Czerner Dyrektor Przedszkola nr 10.